Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Продавница

Седум цркви во регионот на Пелагонија, Мариово и Преспа

Опис

Св. Ѓорѓи Курбиново – Св. Никола с.Манастир – Св. Архангел Михаил Варош,Прилеп – Св. Никола Варош Прилеп – Манастир Трескавец – Манастир Зрзе – Св. Богордица Манастир Сливница

Автори
Проф. Елизабета Димитрова, Филип Нивонер, Ристо Палигора и Гордана Велков

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од бизнисменот и филантропот Ричард Х. Дрихаус од Чикаго.

Уредник
Професор Панче Велков

формат А4, 141 страна, Скопје, 2019

1200ден