Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

ПроектиКниги Водичи

Седум цркви во Охрид

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка на починатиот бизнисмен и филантроп Ричард Х. Дрихаус од Чикаго ✞


Формат А4, 152 страни, Скопје, 2022

погледни повеќе

Седум цркви во регионот на Пелагонија, Мариово и Преспа

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од бизнисменот и филантропот Ричард Х. Дрихаус од Чикаго.


формат А4, 141 страна, Скопје, 2019

погледни повеќе

Седум средновековни цркви во Република Македонија

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од бизнисменот и филантропот Ричард Х. Дрихаус од Чикаго.


формат А4, 136 страни, 113 фотографии во боја,Скопје, 2014

погледни повеќе

Седум споменици на културата во Скопје и Скопско

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од Министерството за Култура на Р.Македонија


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, 2009

погледни повеќе

Седум споменици на културата во Скопје и Скопско на англиски јазик

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од бизнисменот и филантропот Ричард Х. Дрихаус од Чикаго.


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, I-во издание - 2010, II-ро издание - 2014

погледни повеќе

Седум споменици на културата во скопје и скопско на француски јазик

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од Жан – Клод Шлумберже (“M. Jean-Claude Schlumberger”) и проф. Панче Велков


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, 2012

погледни повеќе

Седум средновековни цркви во Република Македонија

Уредник
Издавачка куќа Магор и Здружение на граѓани Македонида со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и д-р Панче Велков


формат А4, 136 страни, 113 фотографии во боја,Скопје, 2015

погледни повеќе