Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

ПроектиПроект Едно училиште - еден споменик

Едно училиште – еден споменик


Резултати од имплементацијата на проектот 1998-2001

погледни повеќе

Едно училиште – еден споменик


Книга водич за професори на македонски јазик

погледни повеќе

Едно училиште еден споменик на албански јазик


Книга водич за професори на албански јазик

погледни повеќе