Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Гордана Велков

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Повеќе за авторот

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Уметници во Резиденција – Програма со Артисти од Јужна Америка

Благодарение на големите гласови на Македонида кои се залагаат за важноста на македонското византиско наследство, „The New Times“ дојде во Северна Македонија да напише приказна за црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново и нејзината конзервација. Артиклот беше објавен од Селестин Бохлен од Парис на 15 јули годинава. Од 14 август до 1 септември, фондацијата „Македонида“ организира […]

Прочитај повеќе август 9, 2019 во 1:33 pm