Уметници во Резиденција – Програма со Артисти од Јужна Америка


август 9, 2019 во 1:33 pm

Благодарение на големите гласови на Македонида кои се залагаат за важноста на македонското византиско наследство, „The New Times“ дојде во Северна Македонија да напише приказна за црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново и нејзината конзервација. Артиклот беше објавен од Селестин Бохлен од Парис на 15 јули годинава.

Од 14 август до 1 септември, фондацијата „Македонида“ организира во Скопје програма за уметници во резиденција „Северна Македонија – Јужна Америка, нови почетоци“. Ова е прва работилница на македонска територија со уметници од Јужна Америка.
Следниве уметници учествуваат на работилницата

Франциско Томшич (Уругвај, Словенија)
Јулиета Ортиз да Латиеро (Аргентина)
Татјана Коцмар (Аргентина, Словенија)
Аитор Августо Гадеа (Уругвај)

На работилницата ќе учествуваат и македонски уметници.Погледни ги сите објави