Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Продавница

Седум споменици на културата во Скопје и Скопско

Опис

Црквата Св. Пантелејмон – Нерези, Црквата Св. Никита – Бањани, Црквата Св. Андреја – Матка, Црквата Св. Димитрија – Марков Манастир,Сушица, Мустава Паша џамија – Скопје, Куршумли-ан, Скопје, Црквата Свети Спас – Скопје

Автори
Проф. Елизабета Димитрова, Проф. Снежана Димитрова, Гордана Велков и Венета Иљовска

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од Министерството за Култура на Р.Македонија

Уредник
Професор Панче Велков

формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, 2009

900ден