Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Продавница

Седум споменици на културата во Скопје и Скопско на англиски јазик

Опис

Црквата Св. Пантелејмон – Нерези, Црквата Св. Никита – Бањани, Црквата Св. Андреја – Матка, Црквата Св. Димитрија – Марков Манастир,Сушица, Мустава Паша џамија – Скопје, Куршумли-ан, Скопје, Црквата Свети Спас – Скопје

Автори
Проф. Елизабета Димитрова, Гордана Велков и Венета Иљовска

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од бизнисменот и филантропот Ричард Х. Дрихаус од Чикаго.

Уредник
Професор Панче Велков

формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, I-во издание – 2010, II-ро издание – 2014

900ден