Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

ПартнериНационални

Национално партнерство

Партнерството со националните и локални институции од областа на културата и образованието претставува приоритет за Македонида. Соработката со институциите се базира на принципите на транспарентност, взаемна почит и реципроцитет во согласност со важечките закони во Р.Македонија.

Министерство за култура на Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Национална институција Музеј и Завод – Битола

Битола

погледни вебсајт

Музеј на град Скопје

Скопје

погледни вебсајт

Институт Отворено Општество

Скопје

погледни вебсајт

Музеј на Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Филозофски факултет при УКИМ

Скопје

погледни вебсајт

Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски

Скопје

погледни вебсајт

Министерство за образование на Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Македонска Православна црква – Охридска Архиепископија

Скопје

погледни вебсајт

Македонска православна црква – Скопска Епархија

Скопје

погледни вебсајт

Управа за заштита на културното наследство на Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Преспанско-пелагониска Епархија, МПЦ

Битола

погледни вебсајт

Француска амбасада во Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Француски институт во Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Германска амбасада во Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Кумановско-осоговска Епархија, МПЦ

Куманово

погледни вебсајт

Брегалничка Епархија, МПЦ

Штип

погледни вебсајт

Италијанска амбасада во Република Македонија

Скопје

погледни вебсајт

Печатница Датапонс

Скопје

погледни вебсајт