Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Контакт

Иво Лола Рибар 74 - 4/9 , 1000 Скопје

02 / 3074 - 176

070 / 240 757

[email protected]