Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

ПроектиКниги Водичи

Седум средновековни цркви во Република Македонија

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од фондацијата Ричард Дрихаус ( “Richard H. Driehaus”) од Чикаго


формат А4, 136 страни, 113 фотографии во боја,Скопје, 2014

погледни повеќе

Седум споменици на културата во скопје и скопско

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од Министерството за Култура на Р.Македонија


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, 2009

погледни повеќе

Седум споменици на културата во Скопје и Скопско на англиски јазик

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од фондацијата Ричард Дрихаус ( “Richard H. Driehaus”) од Чикаго


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, I-во издание - 2010, II-ро издание - 2014

погледни повеќе

Седум споменици на културата во скопје и скопско на француски јазик

Уредник
Здружение на граѓани Македонида со поддршка од Жан – Клод Шлумберже (“M. Jean-Claude Schlumberger”) и проф. Панче Велков


формат А4, 90 страни, 78 фотографии во боја, Скопје, 2012

погледни повеќе